مشاوره و اجرای فارم میل ورم در شرکت سبز آشیان کاشان . این شرکت دارای یکی از بزرگترین فارم های تولید میلورم در کاشان می باشد که هم اکنون مجوز تدریس در مرکز فنی حرفه ای کاشان را دارد.

شرکت سبز آشیان کاشان آمادگی تامین میل ورم زنده و خشک و همچنین سوسک مولد را دارد.

همکاری و ارایه مشاوره جهت اجرای فارم به صورت حضوری در مرکز فنی حرفه ای کاشان با ارایه مدرک امکان پذیر می باشد.

جهت تکمیل اطلاعات خود می توانید مقاله میل ورم را مطالعه نمایید. 

میل ورم