فضای سبز

مشاوره ، طراحی و اجرای فضای سبز

یکی از خصوصیات طراحی اجرای فضای سبز و محوطه سازی می توان به ایجاد فضایی دلنشین، روحیه بخش و جذاب را که برای استفاده کنندگان از آن بوجود می آورد اشاره کرد.

گلاب گیری

مشاوره ، طراحی و ساخت خط تولید

شرکت سبزآشیان کاشان در زمینه‌ ی تولید گلاب و عرقیات و اسانس فعالیت‌ های شایانی به‌ انجام رسانیده که به متقاضیان در این زمینه نیز مشاوره می‌دهد.

میل ورم

مشاوره و اجرای فارم میل ورم

شرکت سبزآشیان کاشان دارای یکی از بزرگترین فارم های تولید میلورم در کاشان می باشد که هم اکنون مجوز تدریس در مرکز فنی حرفه ای کاشان را دارد.